52288 - Το Μακεδονικό Βασίλειο

Ν. Λυγερός

Το Μακεδονικό Βασίλειο
ήταν πολύ μεγαλύτερο
από την Βυζαντινή
Αυτοκρατορία
αλλά σε βάθος
Χρόνου
ποιό από τα δύο
επηρέασε
περισσότερο
την ιστορία
της Ευρώπης
μετά
από χιλιετίες
ύπαρξης
των επιπτώσεων
της εποχής τους
πάνω
στις άλλες.