52289 - Η Αμερική

Ν. Λυγερός

Η Αμερική
ξεπερνά
κατά πολύ
σε πλήθος
μαχών
τόσο
τη Ρωσία
όσο και τη Γερμανία
και αφήνει
πίσω της
και μάλιστα
μακριά
την Ισπανία,
την Πολωνία,
τη Ρώμη
και την Κίνα.