52290 - Με την Άλωση

Ν. Λυγερός

Με την Άλωση
της Κωνσταντινούπολης
και τη διασπορά
των διανοουμένων
σε όλη
την Ευρώπη
γεννήθηκε
ένας αναγεννησιακός
ουμανισμός
που έδωσε
τα πρώτα
στοιχεία
μιας επιστημονικής
προσέγγισης
των πραγμάτων
και αυτό
μην το ξεχνάς.