52292 - Η πώληση

Ν. Λυγερός

Η πώληση
της Αλάσκας
από τη Ρωσία
στην Αμερική
μετά
τον πόλεμο
της Κριμαίας
ακόμα
και με την διακοπή
του Εμφυλίου
στην Αμερική
έγινε το 1867
από τον Τσάρο
Αλέξανδρο Β΄
για να έχει
ανάχωμα
σε σχέση
με το Ηνωμένο
Βασίλειο.