52311 - Αν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις
την Ευρώπη
μόνο ευρωπαϊκά
χωρίς να εξετάσεις
την επιρροή της
σε παγκόσμιο
επίπεδο
αφού κάθε κίνηση
πάνω στον χάρτη
έχει επιπτώσεις
εσωτερικά
και όχι μόνο
εξωτερικά
γι’ αυτό
το ολιστικό βλέμμα
είναι αναγκαίο.