52313 - Από μικρή

Ν. Λυγερός

Από μικρή
φορούσε
jeans
και έβλεπε
τις πολιτικές
εκπομπές
στην ελεύθερη
πλευρά
της Γερμανίας
όταν μόνο
μερικοί
τολμούσαν
να το κάνουν
τότε
λόγω φόβου.