52317 - Ερμήνευσε την Αναγέννηση

Ν. Λυγερός

Ερμήνευσε την Αναγέννηση
ως μια αναβάθμιση
της Ιστορίας
μέσω της Αρχαιότητας
για να καταλάβεις
πώς γεννήθηκε
και ο Ουμανισμός
και στη συνέχεια
ο Διαφωτισμός
που έφερε
το επιστημονικό
υπόβαθρο
που ήταν
απαραίτητο
για το μέλλον
της Ευρώπης.