52318 - Οι Φιλέλληνες

Ν. Λυγερός

Οι Φιλέλληνες
είναι η πιο σημαντική
αλλαγή φάσης
στην τελευταία
περίοδο
της Τουρκοκρατίας
που βοήθησε
στην απελευθέρωση
της Ελλάδας
μετά από 4 αιώνες
βαρβαρότητας
που δεν μας επέτρεψε
να επηρεάσουμε
τόσο πολύ
την ιστορία
της Ευρώπης.