52319 - Δες το κέντρο

Ν. Λυγερός

Δες το κέντρο
της Ευρώπης
σαν να ήταν
οι Κυκλάδες
που λειτουργούν
ως εσωτερικό
δίκτυο
για την ιστορία
του πυρήνα
για ν’ αντέξει
όλες
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
που ήθελε
να εισβάλει
με βίαιο
τρόπο.