52321 - Άκουσες την Πόλκα

Ν. Λυγερός

Άκουσες την Πόλκα
και θυμήθηκες
το ευρωπαϊκό
πνεύμα
που ξεπέρασε
τα σύνορα
για να ζήσουν
τα Έθνη
την ίδια
χαρά
και τον ίδιο
ενθουσιασμό
επειδή
αυτός ο χορός
είναι εύθυμος
εκ φύσης.