52323 - Την τοποστρατηγική

Ν. Λυγερός

Την τοποστρατηγική
την είδες
αλλά ένιωσες
που ήταν ποτισμένη
με χρονοστρατηγική
διότι
διασχίσαμε
πολλούς αιώνες
για να βρούμε
τα θεμέλια
μιας ιστορίας
που ζούμε
χωρίς
ν’ αντιληφθούμε
τη βαθύτητά της.