52326 - Η επιστημονική φαντασία

Ν. Λυγερός

Η επιστημονική φαντασία
δεν ξεπερνάει
πάντα
την πραγματικότητα
γιατί εξαρτάται
από τη νοημοσύνη
του συγγραφέα
που δεν είναι
απαραίτητα
συγκρίσιμος
με τις δυνατότητες
που έχει
η ίδια
η επιστήμη
για να εξελιχθεί
πιο γρήγορα
από τη φαντασία.