52332 - Το εμπόριο σκλάβων

Ν. Λυγερός

Το εμπόριο σκλάβων
εντός
της Αφρικής
άρχισε
απο τον ΙΑ’ αιώνα
και δεν ξεκίνησε
με το εμπόριο
μέσω
Ατλαντικού
Ωκεανού
και της Ανατολής
διότι
οι φυλές
λειτουργούσαν
με αυτόν
τον τρόπο
μεταξύ τους
σε εχθρικό
πλαίσιο.