52347 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία
ενός κειμένου
συνεχίζεται
με την ερμηνεία
του ηθοποιού
γι’ αυτό
πρόσεχε
τον τρόπο
με τον οποίο
προσεγγίζεις
τις έννοιες
που θέλει
να περάσει
στους επόμενους
ανθρώπους
για να ζήσουν
την αλήθεια.