52357 - Μεταγνώσεις

Ν. Λυγερός

Είναι φυσιολογικό
για Χαμαιλέοντες
η ύπαρξη
των μεταγνώσεων
αφού αυτές
λειτουργούν
σε ανώτερο
επίπεδο
επειδή
σκέφτονται
εξωτερικά
ακόμα
και τον πυρήνα
του αρχικού
όντος
όπως
τα μεταμαθηματικά
που σκέφτονται
πώς σκέφτονται
τα μαθηματικά.