52364 - Άσε το δογματισμό

Ν. Λυγερός

Άσε το δογματισμό
και αγάπα
τους ανθρώπους
που υποφέρουν
γιατί έχουν
ανάγκη
από βοήθεια
σε πρακτικό
επίπεδο
διότι
μιλούμε
για ανθρώπους
που πιστεύουν
στον Χριστό
και το έργο του.