52366 - Το πολύτοπο του Ξενάκη

Ν. Λυγερός

Το πολύτοπο του Ξενάκη
είναι σημείο
αναφοράς
όχι μόνο
για τις Μυκήνες
αλλά
και για Cluny
αλλά ποιος
θυμάται
την ουσία
αυτής
της ουτοπικής
σύνθεσης
του αρχιτέκτονα
μαθητή
του Le Corbusier.