52368 - Το μουσικό έργο

Ν. Λυγερός

Το μουσικό έργο
της γεωμετρίας
του Ξενάκη
έχει
καρφωθεί
μέσα
στο μυαλό μας
γιατί
ήταν
ένας τρόπος
καινοτόμος
να ανοίξει
νέες πύλες
σε δομές
που ήταν
κλειστές.