52372 - Ο αλτρουισμός

Ν. Λυγερός

Ο αλτρουισμός
είναι
ικανός
να ξεπεράσει
τα όρια
της λογικής
για να προσφέρει
το δώρο
της ζωής
σε κάποιον
που έχει
ανάγκη
χωρίς
να μπορεί
να το ζητήσει
λόγω
απόγνωσης.