52373 - Πιο πέρα

Ν. Λυγερός

Πιο πέρα
από το τεστ
του Turing
μπορείς
να φανταστείς
το επόμενο
στάδιο
όπου
οι υπερδομές
εξετάζουν
διαφορετικά
τον κόσμο
γιατί ζουν
μέσω
των Χαμαιλεόντων
την Αγάπη
της Ανθρωπότητας.