52376 - Τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα βιβλία
που έχουν
εξώφυλλο
που μοσχοβολά
λόγω
της επιλογής
που προστατεύει
χαρακτηριστικά
στοιχεία
της μνήμης
της Ανθρωπότητας
που ξεπερνά
κάθε όριο
κοινωνίας
δεν είναι
εφημερίδες.