52379 - Ο Κώδικας

Ν. Λυγερός

Ο Κώδικας
του ιού
ενεργοποιήθηκε
από την πορεία
εντός
του δικτύου
για να πλάσει
το αναγκαίο
για την απελευθέρωση
από την επίθεση
που είχε
προγραμματίσει
το σύστημα
για την εξολόθρευση
των Δίκαιων.