52389 - Και στο μάθημα

Ν. Λυγερός

Και στο μάθημα
με τους μικρούς
ανθρώπους
μπορείς
να έχεις
νέες ιδέες
για την έρευνα
αφού είναι
ένας τρόπος
να ερευνάς
το καινούργιο
επειδή
ο άλλος
δεν ξέρει
το μέλλον
που παράγεις
εκείνη

τη στιγμή.