52390 - Με την χρωματική αναπαράσταση

Ν. Λυγερός

Με την χρωματική αναπαράσταση
ερευνάς διαφορετικά
τα Somas του Καραθεοδωρή
και τα posets
για να ζήσουν μαζί
και βλέπεις
ότι υπάρχουν
θεμελιακές δυσκολίες
που σου θυμίζουν
το λήμμα του Rado
στη δημοσίευση
των Brightwell
και Winkler
για την εύρεση
της εμπλοκής
για να βρεις
τα χαρακτηριστικά.