52391 - Χάρη στην αξιωματική

Ν. Λυγερός

Χάρη στην αξιωματική
προσέγγιση
με τα σύνολα
μερικής διάταξης
της χρωματικής
έρευνας
μπορείς
να βρεις
νέα δεδομένα
γιατί η κάλυψη
των χρωμάτων
λειτουργεί
διαφορετικά
από την ενσωμάτωση
των στοιχείων
όπως έχεις
συνηθίσει
κλασικά.