52392 - Χάρη στα χρώματα

Ν. Λυγερός

Χάρη στα χρώματα
πάνω στις δομές
σκέφτεσαι
διαφορετικά
μερικές έννοιες
που θεωρούσες
δεδομένες
ενώ μπορούν
να εξελιχθούν
με μεγάλη
άνεση
χάρη
στις δυνατότητες
που έχεις
για να ζήσουν
ελεύθερα.