52393 - Δες τα χρώματα

Ν. Λυγερός

Δες τα χρώματα
ως εργαλεία
για την έρευνα
κι όχι
μόνο
ως τελικά
αποτελέσματα
που έχουν
την άδεια
να εξελιχθούν
αφού
είναι
χρήσιμα
στις θεωρίες
του Newton

και του Goethe.