52407 - Η πλαστικότητα

Ν. Λυγερός

Η πλαστικότητα
του εγκεφάλου
είναι αναγκαία
για την εξέλιξη
του μαθητή
γιατί πρέπει
να είναι ικανός
από άτομο
να γίνει
άνθρωπος
για να ζήσει
ελεύθερος
στο πλαίσιο
της Διδασκαλίας
που χρειάζεται
υπερβάσεις
για να παραχθεί
το έργο
της Ανθρωπότητας.