52408 - Για να γίνεις μαθητής

Ν. Λυγερός

Για να γίνεις μαθητής
πρέπει να είσαι
συμμαθητής πρώτα
όπως και για τον άνθρωπο
χρειάζεται
να γίνει πρώτα
συνάνθρωπος
για να ανήκει
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας.
Έτσι πρέπει
να υπάρχουν
τουλάχιστον
δύο συμμαθητές
για να λειτουργήσει
η μαθητεία
με τη Διδασκαλία.