52409 - Οι μαθητές

Ν. Λυγερός

Οι μαθητές είναι
γεωμαθητές
τοπομαθητές
χρονομαθητές
ανάλογα
αν έχουν
έρθει
σε επαφή
στο χώρο τους
αν έχουν
μετακινηθεί
και έχουν
αντέξει
τον συγχρονισμό
με το διαχρονικό.