52410 - Οι συμβουλές

Ν. Λυγερός

Οι συμβουλές είναι
για όλους
και δεν αποτελούν
χαρακτηριστικό
της μαθητείας
αφού
για να λειτουργήσει
αυτή
χρειάζεται
την αποδοχή
αλλά
και την υλοποίηση
της συμβουλής
γιατί αυτός
είναι ο ρόλος
του μαθητή.