52411 - Η σχέση Δασκάλου Μαθητή

Ν. Λυγερός

Η σχέση Δασκάλου Μαθητή
είναι εκ φύσης
αμφίδρομη
και ασυμμετρική.
Λόγω των συμβουλών
ο Δάσκαλος
υπάρχει
και χωρίς Μαθητές
ενώ δεν υπάρχει
Μαθητής
χωρίς Δάσκαλο.
Έτσι λειτουργούν
συμπληρωματικά
η μαθητεία
και η διδασκαλία
για να υπάρχει
το αναγκαίο
έργο.