52412 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
χαρακτηρίζεται
από το Έργο
ενώ η Μαθητεία
από τις πράξεις
αλλά αυτές
δεν επαρκούν
και πρέπει
να υπάρξει
και υπέρβαση
για να γίνει
ο συντονισμός
και συγχρονικός
με το διαχρονικό
για να μην είναι
μόνο τελικό
το αποτέλεσμα
αλλά ενισχυτικό
για το έργο.