52413 - Αν η πράξη

Ν. Λυγερός

Αν η πράξη
εμπλουτίζει
το έργο
και το ενισχύει
τότε πρόκειται
για υπέρβαση
διότι η πράξη
είναι υπέρβαση
πρώτου βαθμού
ενώ η υπέρβαση
χρειάζεται
τον δεύτερο βαθμό
για να ενισχύσει
το έργο
έτσι ζει
η βοήθεια
της βοήθειας.