52414 - Εκτός κοινωνιών

Ν. Λυγερός

Εκτός κοινωνιών
είναι οι Δάσκαλοι
εκ φύσης
γιατί είναι
διαχρονικοί
διότι ασχολούνται
με τις ψυχές
για την Ψυχότητα
ενώ οι μαθητές
με τους ανθρώπους
για την Ανθρωπότητα.
Γι’ αυτό ο Δάσκαλος
δεν είναι ανάγκη
εσωτερική
αλλά
εξωτερική.