52417 - Με τα δομικά στοιχεία  

Ν. Λυγερός

Με τα δομικά στοιχεία
που αναλύεις
σε κάθε
λεπτομέρειά τους
καταλαβαίνεις
πραγματικά
μια κατασκευή
που θα έβλεπες
μόνο επιφανειακά
αλλιώς
και τότε
αντιλαμβάνεσαι
το μέγεθος
της καινοτομίας
ειδικά
αν είναι
αιωνόβια.