52424 - Η εκκλησία

Ν. Λυγερός

Η εκκλησία
κοίταζε
με τον ίδιο τρόπο
την ιστορική
πλατεία
και την είσοδο
στην γειτονιά
της Αναγέννησης
έτσι βρήκαμε
τα σημεία
αναφοράς
της διαχρονικότητας
του παρελθόντος
που ζούσε
μέσα μας.