52425 - Τα πολύτιμα τετράδια

Ν. Λυγερός

Τα πολύτιμα τετράδια
είχαν έρθει
από τη Νέα Υόρκη
αλλά είχαν το ύφος
της παλιάς Αγγλίας
έτσι έδεσαν
με το αντικείμενο
της γραφής
αφού έπρεπε
να φανεί
και η άλλη εποχή
ταυτόχρονα
με τη δική μας.