52434 - Η άλλη γλώσσα

Ν. Λυγερός

– Τι εννοείς μαγικό ραβδί;
– Δεν είχε μόνο ένα αλλά μια ολόκληρη συλλογή.
– Απίστευτο…
– Αυτό δεν είναι τίποτα…
– Τι άλλο βρήκες;
– Το μαγικό ραβδί είναι πέρασμα για τον κόσμο των δέντρων.
– Άλλο πάλι τούτο.
– Σε αυτή την πόλη τα περάσματα είναι παραδοσιακά από τον Μεσαίωνα.
– Και τα δέντρα;
– Είναι ένας άλλος κώδικας.
– Τα δέντρα;
– Κάθε μαγικό ραβδί έχει σχέση με ένα δέντρο.
– Και πώς το ξέρεις;
– Ρώτησα… Ξέρεις…
– Και τι σου είπε…
– Μου μίλησε για μια άλλη γλώσσα.
– Αυτή λειτουργεί και ως κώδικας;
– Νομίζω…