52442 - Τα είκοσι γράμματα

Ν. Λυγερός

– Το αρχικό αλφάβητο αποτελείται από τέσσερις ομάδες και η καθεμιά έχει 5 γράμματα.
– Είναι λογικό…
– Κάθε γράμμα έχει από μία έως πέντε γραμμές πάνω σε ένα κοινό μοτίβο.
– Αυτό εξηγεί τις ομάδες.
– Η διάταξη είναι διαφορετική.
– Από τι;
– Από τα λεγόμενα κλασικά αλφάβητα…
– Και πώς είναι δηλαδή;
– Η πρώτη ομάδα είναι: B, L, F, S, N.
– Η δεύτερη πώς είναι;
– H, D, T, C, Q.
– Δεν βλέπω καμία λογική.
– Περίμενε… Η τρίτη ομάδα είναι: M, G, GG, Z, R.
– Μα δεν έχει φωνήεντα αυτό το αλφάβητο;
– Είναι η τέταρτη ομάδα!
– Στην ίδια σειρά;
– Όχι!
– Πώς είναι λοιπόν;
– A, O, U, E, I.
– Είναι κώδικας από μόνο του αυτό το αλφάβητο.
– Αλλά υπάρχει κλειδί…