52444 - Μεσαιωνική Ερμηνεία

Ν. Λυγερός

– Και τι έγινε μετά;
– Μετά από αιώνες ήρθε η μεσαιωνική ερμηνεία…
– Και τι έλεγε αυτή;
– Έδινε τη σημασία κάθε γράμματος.
– Κάθε γράμμα κι ένα δέντρο…
– Κάθε ξύλο κι ένα ραβδί…
– Πες μου για τα δέντρα…
– Σημύδα, Σουρβιά, Σκλήθρα, Ιτιά, Μελία.
– Μη μου πεις ότι είναι η πρώτη ομάδα!
– Και η δεύτερη είναι η ακόλουθη: Κράταιγος, Δρυς, Ελαιόπρινος, Φουντουκιά και θάμνος.
– Μου φαίνεται απίστευτο…
– Επειδή δεν είδες πίνακες…
– Πίνακες; Τι σχέση έχουν;
– Φαντάσου ένα πίνακα που έχει διαφορετικές ποικιλίες δέντρων που βρίσκονται σε διάφορα σημεία.
– Θα αποτελούσαν λέξεις κωδικοποιημένες μέσα στον πίνακα, χωρίς να φαίνεται ούτε ένα γράμμα.
– Αλλά κάποιος θα μπορούσε να τον διαβάσει…
– Μήπως διάβασες πίνακα;