52468 - Το μαγικό ραβδί και η παράξενη χειρολαβή

Ν. Λυγερός

Βρήκαν γρήγορα την αόρατη βιβλιοθήκη,
ήταν όντως στο σημείο που κανονικά βρίσκεται
το βιβλιοπωλείο. Ποτέ δεν είχαν σκεφτεί ότι
η κοινωνία έβλεπε ένα βιβλιοπωλείο εκεί
όπου η Ανθρωπότητα έβλεπε μια βιβλιοθήκη.
Φαινομενικά λίγα πράγματα είχαν αλλάξει,
ουσιαστικά όμως είχαν αλλάξει τα πάντα. Η
μικρή εικόνα είχε γίνει μεγάλη.
Διακριτικά κοίταξαν πώς ήταν οι πελάτες.
Όλοι βέβαια είχαν ένα μαγικό ραβδί.
Όλοι εκτός από έναν.
Αυτός είχε ένα σπαθί
με μια παράξενη χειρολαβή.
Τον πλησίασαν προσεκτικά.
Και τότε άκουσαν μέσα στο μυαλό τους.
* Ήρθατε τελικά.
Συνέχισε να μελετά ένα παλιό βιβλίο.
Δεν γύρισε καν να τους κοιτάξει.
Κοιτάχτηκαν και κατάλαβαν ότι είχαν ακούσει
ακριβώς την ίδια πρόταση.
Έτσι άλλαξαν φάση.