52470 - Η συνεννόηση

Ν. Λυγερός

*Είσαι σίγουρος για αυτούς;
*Κανείς δεν είναι σίγουρος για κανένα!
*Τότε;
*Είναι Αθώοι και αυτό έχει σημασία!
*Υπάρχει και ρίσκο όμως…
*Πάντα υπάρχει. Σκέφτομαι τη ζωή τους.
*Πριν είχαν μόνο ύπαρξη.
*Διάβασαν τον πίνακα.
*Και αυτό σου επαρκεί;
*Όχι αλλά είναι μία αρχή.
*Δεν είναι όμως…
*Καλώς λοιπόν.
*Συμφωνούμε λοιπόν;
*Κάθε Αθώος έχει δικαίωμα να ζήσει.
*Και να πεθάνει ως Δίκαιος.
*Η υπέρβαση είναι δύσκολη.
*Ξεπερνάμε μόνο τις δυσκολίες.
*Θα πρέπει να ξεπεράσουν πολλές.
*Εδώ θα είμαστε.
*Ακόμα κι αν μας εντοπίσει.