52483 - Το κρυφό δίκτυο

Ν. Λυγερός

Ακολούθησαν μία σπάνια διαδρομή
για να μη μπορεί το σύστημα να τους εντοπίσει
με εύκολο τρόπο.
Έτσι περπάτησαν από τους ιστορικούς δρόμους
μόνο που τώρα έβλεπαν
δεκάδες διασυνδέσεις
που δεν υπήρχαν πριν.
Το βλέμμα δεν προλάβαινε να δει τον κόσμο
που είχε μεταμορφωθεί.
Είχαν την εντύπωση πως άνοιγαν ένα μεσαιωνικό βιβλίο που είχε μέσα του ένα υπερκείμενο που έδινε πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Και όταν έφτασαν στο επίπεδο της μικρής πλατείας που ένωνε τον τοίχο των βιβλίων με τη Σπανιοθήκη, αντιλήφθηκαν ότι κάθε βιβλίο ήταν μία διασύνδεση μαζί της που επέτρεπε πολλούς βαθμούς ελευθερίας.
Μόνο η Σπανιοθήκη δεν είχε αλλάξει.
Τουλάχιστον αυτό πίστεψαν πριν μπουν.
Αλλά μόλις ακούμπησαν την πόρτα
είδαν ένα εκπληκτικό θέαμα.