52489 - Πολιορκητική μέλλοντος

Ν. Λυγερός

Η Σπανιοθήκη είχε αλλάξει εντελώς όψη. Ο καθένας είχε πάρει το πόστο του σε αυτό το νοητικό κάστρο.
Κάποια επίθεση είχε κάνει το σύστημα
για να τους εντοπίσει αλλά μάταια.
Ήξεραν για αυτήν την τεχνική.
Και η Σπανιοθήκη έπρεπε να παραμείνει
εντελώς κανονική για όλους.
Είχαν περάσει σε αόρατη φάση.
Αλλά μπορούσαν να δουν την ορατή όψη
της Σπανιοθήκης.
Είδαν ότι μπήκαν τρεις σκιές του συστήματος.
Δεν ζήτησαν τίποτα στην κυρία με τη μάσκα.
Πήγαν εκεί που ήταν ο πίνακας.
Αλλά και αυτός είχε εξαφανιστεί.
Είχε αντικατασταθεί από έναν
που είχε δέντρα της ίδιας ποικιλίας.
Έτσι το μήνυμα δεν υπήρχε πια.
Ζήτησαν να τον αγοράσουν
και η κυρία με τη μάσκα τους τον πούλησε
με μεγάλη χαρά.
Τέλος συναγερμού.