52496 - Η βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

– Πώς μπορούμε να πάμε στη βιβλιοθήκη;
– Κανείς δεν πάει στη βιβλιοθήκη.
– Κανείς;
– Κανείς!
– Ούτε οι Χαμαιλέοντες;
– Κανείς!
– Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
– Σε ποιον είναι χρήσιμη τότε;
– Σε κανένα!
– Γιατί υπάρχει τότε;
– Λόγω ουσίας…
– Αφού κανείς δεν μπαίνει!
– Και βέβαια μπαίνουμε…
– Αφού είπατε ότι κανείς δεν πάει.
– Μόνο αν κληθείς μπορείς να μπεις αλλιώς δεν πας.
– Να κληθείς από ποιον;
– Από την Βιβλιοθήκη βέβαια.
– Πώς είναι δυνατόν;
– Αυτή αποφασίζει αν έχει νόημα να διαβάζεις για να σκεφτείς κάτι καινούργιο και να είναι ουσιαστικό.
– Μου φαίνεται αδιανόητο.
– Γι΄ αυτό είναι στον πάνω όροφο.