52500 - Φυσιολόγος

Ν. Λυγερός

– Νομίζω ότι είναι καλό να διαβάσετε τον Φυσιολόγο.
– Για ποιον λόγο;
– Υπάρχουν εξηγήσεις για τα ανύπαρκτα ζώα.
– Μα πώς είναι δυνατόν;
– Είναι ιστορικά δεδομένα. Δίνει και κατηγορίες.
– Καταγραφές και κατηγορίες ανύπαρκτων ζώων.
– Έχει και περιγραφές μειγμάτων ζώων.
– Μείγματα;
– Στρατηγικά…
– Για να δούμε τι;
– Για να έχετε επίγνωση των επιλογών των Χαμαιλέοντων.
– Μα λειτουργούν πραγματικά με αυτές τις στρατηγικές επιλογές;
– Είναι καινοτομίες παράδοσης.
– Άρα υπάρχει συνέχεια…
– Είναι απαραίτητο στον κόσμο μας.
– Της Ανθρωπότητας δηλαδή…
– Έτσι φαίνεται ότι είμαστε μαζί με τον Χρόνο.