52519 - Το λευκό της αθωότητας

Ν. Λυγερός

Το λευκό είχε μέσα το σύμβολο της αθωότητας.
Αλλά κατάλαβαν τώρα ότι δεν θα είναι πια ποτέ
Αθώοι κι ότι είχαν αποφασίσει ότι έπρεπε να
προχωρήσουν πάνω στο μονοπάτι της ανέλιξης
που οδηγούσε στους Δίκαιους.
Υπήρχε όμως ένας κίνδυνος. Η βαρβαρότητα
του συστήματος ήξερε ότι ήταν η κατάλληλη
στιγμή να χτυπήσει την ώρα της διακλάδωσης
γιατί οι Αθώοι δεν ήταν πια
Αθώοι αλλά όχι ακόμα Δίκαιοι.
Έτσι υπήρχε η δυνατότητα να τους πιάσει
για να τους σκλαβώσει.
Αυτό είχε προσπαθήσει στη γέφυρα
αλλά είχαν ξεφύγει.
Δεν είχε καταλάβει πώς.
* Τώρα είναι που θα χρειαστούν βοήθεια.
* Ξέρω.
* Πάντως είναι η απόδειξη ότι άλλαξαν κατάσταση.
* Τα στρατηγήματα της Βιβλιοθήκης.
* Τώρα έχουμε αποστολή.