52541 - Νέα προοπτική

Ν. Λυγερός

Όλος ο άξονας της πέτρινης πόλης είχε αλλάξει
και είχε δημιουργήσει μια νέα προοπτική. Σαν
να ήταν ένας χρονικός διάδρομος. Δεν ήταν
μόνο κοινός σε όλα τα σπίτια αλλά και στις
διάφορες εποχές  που είχαν ζήσει δίπλα του.
Όχι, δεν ήταν διάδρομος αλλά αγωγός.
Μέσα σε αυτόν ήταν ικανοί να δουν ταυτόχωρα αυτές τις εποχές.
Γι’ αυτό επέλεξαν τα τρία σύμβολα του οίκου
Thomassin.
Ήταν στη άλλη πλατεία.
Ιχθύς, Κρίνος, Ερμίνα.
Το ιστορικό μνημείο τους περίμενε.
Τρία οικόσημα.
Έβλεπαν εκεί
από τον ΙΓ΄ έως τον ΙΕ΄ αιώνα,
από τον ΙΖ’ έως τον Κ’ αιώνα.
Η ίδια οικία πάνω στον κόμβο
του χρονικού αγωγού.
Έτσι άρχισε να ξεχειλίζει η ουσία της
ιστορίας.