52544 - Η ανάγνωση της ιστορίας

Ν. Λυγερός

* Charles VIII, Anne de Bretagne et le Dauphin.
* Κάθε οικόσημο λέει κάτι.
* Μέσω της εραλδικής.
* Γιατί τώρα όμως;
* Αφού ξέρεις ότι άρχισαν να βλέπουν.
* Έτσι πρόσεξαν τους κωδικούς από τις πιο παλιές οικίες της πέτρινης πόλης.
* Ο κόσμος δεν είναι πια περιγραφή.
– Υπάρχει κι ένα τέταρτο οικόσημο, αλλά είναι το ίδιο…
– Ο σχεδιασμός είναι κωδικοποιημένος.
– Και η ανάγνωσή του.
* Blasonner.
* Έτσι είναι για την ιστορία.
* Μόνο που τώρα το μαθαίνουν.
* Λύνουν τον κόμβο…
– Τα αντικείμενα της Σπανιοθήκης είναι προετοιμασία για την ανάγνωση της ιστορίας,
– Και τώρα τη διαβάζουμε…